Εκθέσεις

Εξερευνήστε τις εκθέσεις
The images that shaped Europe

Discover a study of European globalization through images

Σπίτι Ζαν Μονέ

Learn about a seemingly ordinary family home where Jean Monnet’s vision of peace and European unity was established

Comb in the form of two dragonflies
Nature crafting fashion

Explore the relationship between fashion, nature and craft

An illustration of the Arc de triomphe, in Paris. A frontal view of the monument on a sunny day. There are some people walking around it, and a few of them are horse-riding.
Napoleon and urbanism in the 19th century

Discover the emergence of the modern city driven by the changes in urban planning across Europe under Napoleon I

a closeup picture of a white round medical pill on a black background. On the pill the words 'the pill' are embossed.
The pill

How revolutionary medicine changed the course of history

black and white photograph of female athletes in a race
Heroes of the Olympic Games

Histories of the Olympics and Paralympics

Illustration of four types of parrots by Graceanna Lewis. Depicts a macaw, lory, ground parrot, and cockatoo (the last is a reproduction of an illustration by John Gould)
Women writing birds

Learn about the pioneering American ornithologists

Louise Weiss at the European Parliament
Λουίζ Βάις: Ευρωπαία από πεποίθηση

Let's look back at the life of a journalist, feminist activist, writer, filmaker and elected MEP.

colour medieval illustration of a man in blue robes who sits at a desk
The art of reading in the Middle Ages

A journey through society of medieval Europe

artwork of Juan de Pareja by Diego Velázquez, photograph of Nellie Cooman running and illustration of Toussaint Louverture
Black lives in Europe

From fighting for freedom and rights to inspiring the arts and athletic fields

a double exposure black and white picture of the same entrance of a Chinese palace.
China in perspective

Discovering China through European heritage collections

Looted Library, Reconstructed Library

How Riga Jesuit College's books found their way from Latvia to Sweden

A man, in frame on the right, twiddles knobs on a large IBM computer, while a mirror on the left shows the rest of the office, filled with computers of varying sizes, in its reflection.
A century of technology

Read about groundbreaking 20th-century inventions in transport, industry, media and everyday life

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο

Read about the Sakharov Prize for Freedom of Thought and the European Parliament’s commitment to safeguarding human rights around the world.

Illustration of the view of Danube river
The Danube: connecting Europe

Explore the River Danube, which has inspired musicians, artists, engineers and holders of political and military power for centuries.

The Beaver’s Journey

Follow the European beaver on its journey to from Norway to Sweden in 1922.

20 χρόνια από τη διακήρυξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20 χρόνια από τη διακήρυξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Family Matters

Explore different family concepts and discourses, looking back at the 20th century.

Uncovering Hidden Stories

Explore an introduction to European archaeology.

Έχουν περάσει 30 χρόνια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πτώση του Τείχους του Βερολίνου και η επανένωση της Γερμανίας