Έκθεση

Έχουν περάσει 30 χρόνια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πτώση του Τείχους του Βερολίνου και η επανένωση της Γερμανίας