Συλλογές

Εξερευνήστε τη συλλογή μας ανά θέμα, κατηγορία, αιώνα και οργάνωση.

Θέματα

Θέμα

Ανακαλύψτε την τέχνη, τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες

Θέμα

Ένδυση, αξεσουάρ και σχέδια

Θέμα

Σχέδια, δείγματα, εικόνες και έγγραφα

Θέμα

Φωτογραφίες που εμπνέουν και η ιστορία της φωτογραφίας

Εμφάνιση περισσότερων θεμάτων

Χαρακτηριστικά

Ανακαλύψτε επιμελημένες σημαντικές εκδόσεις και συλλογές

Explore stories from medieval Europe: from monastic rules to court culture to university education.

a black and white photograph of a man sitting behind a loom-like device that has multiple threads coming down into the spine of a book. The man is in the process of threading a new page through the threads to add to the book.

Heritage showing how artisans and crafters have shaped and remade culture through the ages

https://www.europeana.eu/item/2024904/https___www_topfoto_co_uk_Europeana_EuropeanKaleidoscope_1200px_0005354_jpg

Explore Europe's audiovisual heritage

Εξερευνήστε τις ιστορίες των Νέγρων στην Ευρώπη

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών

Συλλογές

colour illustration of three yellow and silver fish swimming above a coral reef

Αποθηκεύστε τα αγαπημένα θέματά σας και δημιουργήστε τις δικές σας συλλογές

a boy in a spacesuit holding a cracker
Γκαλερί

Space traveling is cutting-edge science but can also be serious fun

Detail of a manuscript with a miniature scene of St. Pachomius receiving the monastic rule from an angel
Γκαλερί

Explore this gallery of monastic rules and similar formative texts

Celebrating the intangible heritage of several jobs and trades are disappearing.

Εμφάνιση περισσότερων συλλογών