Έκθεση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο