Ιστορίες

Ανακαλύψτε τις ιστορίες πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω διαδικτυακών εκθέσεων και ιστολογίων

Join our Digital Storytelling Festival in May 2022. Enter a creative competition to tell stories with cultural heritage collections and join an Opening Gala online event to discover resources and tools for digital storytelling.

Florals for spring

Γκαλερί
Spring flowers

Explore blooms and blossoms of all sorts of flowers in paintings, fashion, design, and photographs

(ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Ανάρτηση στο blog
Flowers to fight diseases

How Swede Beda Hallberg battled a pandemic with small paper flowers

Έκθεση
Magical, mystical and medicinal

Enter a world of shamans, magicians, witches and healers

several cherry trees in blossom with church and blue sky in the background
Γκαλερί
Cherry blossoms

Beloved in Japan and found across Europe, cherry trees welcome spring with bright and beautiful blossoms

Latest exhibitions

An illustration of the Arc de triomphe, in Paris. A frontal view of the monument on a sunny day. There are some people walking around it, and a few of them are horse-riding.
Έκθεση
Napoleon and urbanism

Emergence of the modern city

a closeup picture of a white round medical pill on a black background. On the pill the words 'the pill' are embossed.
Έκθεση
The Pill

How revolutionary medicine changed the course of history

black and white photograph of female athletes in a race
Έκθεση
Olympic Heroes

Visit our exhibition and explore the stories of athletes from 125 years of the Olympic and Paralympic Games

Illustration of four types of parrots by Graceanna Lewis. Depicts a macaw, lory, ground parrot, and cockatoo (the last is a reproduction of an illustration by John Gould)
Έκθεση
Women writing birds

Learn about pioneering American ornithologists and their early environmental activism

Εξερευνήστε περισσότερες εκθέσεις

Χαρακτηριστικά

Ανακαλύψτε επιμελημένες σημαντικές εκδόσεις και συλλογές

Ιστορία των Νέγρων

Εξερευνήστε τις ιστορίες των Νέγρων στην Ευρώπη

Art Nouveau

Εξερευνήστε το εκτεταμένο αρχείο της Europeana με ιστορίες της f Art Nouveau

https://www.europeana.eu/item/2024904/https___www_topfoto_co_uk_Europeana_EuropeanKaleidoscope_1200px_0005354_jpg
Broadcasting Europe

Explore Europe's audiovisual heritage

colour illustration of a number of rowers in two boats on water
Sport

Explore the heritage of sport across Europe

20ός αιώνας

Ανακαλύψτε τις συλλογές και ιστορίες από την ιστορία και τον πολιτισμό του 20ού αιώνα

Map of the Danube in Turkish dominion
European identities

Discover curated content about European identities, cultures and history

yellow, orange and white kimono with red and black dots
Asian art & heritage

Explore stories and objects from Asia in European collections

Ιστορία των γυναικών

Ανακαλύψτε αξιολόγες γυναίκες και το έργο τους στην ιστορία

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών

Email courses

Sign up to receive fascinating stories delivered straight to your inbox

(ανοίγει σε νέο παράθυρο)
black and white photograph of two Black young people smiling
Black history

Sign up and get remarkable stories about Black history delivered straight to your inbox over 17 days

(ανοίγει σε νέο παράθυρο)
sepia black and white photograph of two people doing gymnastics on pommel horses
Sporting heritage

Sign up and get striking stories about sport delivered straight to your inbox for 10 days

(ανοίγει σε νέο παράθυρο)
black and white photograph of a young woman holding a horn-like musical instrument and a bag with an image of the horn
Women's history

Receive a notable story of a woman from history straight to your mailbox for 2 weeks

(ανοίγει σε νέο παράθυρο)
GIF-making

GIF IT UP in your mailbox! Learn how to find openly licensed cultural heritage material and create an animated GIF

Ανακαλύψτε το εκδοτικό αρχείο της Europeana

Εκθέσεις

Απολαύστε τις εκτενείς μας αναγνώσεις για την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά

Χαρακτηριστικά

Εξερευνήστε επιμελημένα άρθρα και τα καλύτερα κομμάτια των συλλογών

Ιστολόγια

Διαβάστε ιστορίες από όλη την Ευρώπη εικονογραφημένες από εικόνες της πολιτιστικής κληρονομιάς

Συλλογές

Ανακαλύψτε συλλογές και είδη από όλη την Ευρώπη

Share your blog idea!

Do you want to write a blog about a piece of Europe's rich cultural history, using images from Europeana to illustrate your narrative? Check out our most recent blogs at https://www.europeana.eu/blog and get inspired to write your own!

(ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Portrait of Alphonse Leroy, seated at a writing desk in red garb and wearing a blue and red turban. Alphonse is holding a quill and stares directly at the viewer.
Submit your blog idea

Submit your blog idea for a chance to write for Europeana!