Výstavy

Dům Jeana Monneta

Vytváření domova pro Evropu

Jean Monnet (1888–1979) byl zakladatelem Evropské unie. Zasvětil svůj život sjednocení Evropanů a budování míru a jednoty v Evropě i na celém světě. Jeho vize sjednocené Evropy, která později navždy změnila náš kontinent, se zrodila v tomto skromném domě nedaleko Paříže. V průběhu let do Houjarray přijížděli hodnostáři a vedoucí představitelé z celého světa, aby s Monnetem diskutovali o budoucnosti Evropy. Po prožitých hrůzách druhé světové války se Monnet právě zde snažil usmířit evropské země a vytvořit silnou a sjednocenou Evropu. Díky jeho úsilí Francie a Německo sloučily výrobu oceli a těžbu uhlí pod jeden společný úřad. To znemožnilo válku mezi oběma zeměmi a připravilo půdu pro dnešní Evropskou unii. Vše začalo zde, v Houjarray, domově Evropy.