Výstavy

Dům Jeana Monneta

Houjarray: pamětní a inspirativní místo

Je těžké uvěřit, že v tomto zdánlivě obyčejném rodinném domě, stranou od rušného centra Paříže, se psaly budoucí dějiny Evropy a určovalo se její místo ve světě. Právě zde Jean Monnet vytvořil svou vizi míru a jednoty v Evropě. Monnet chtěl, aby se jeho dům stal centrem pro mladé lidi. Parlament si vzal toto přání k srdci a přeměnil dům v Houjarray na pamětní a interaktivní místo otevřené návštěvníkům, které poskytuje prostor pro učení, diskusi a úvahy. Je ideálním místem, kde se můžete seznámit se životem a prací jednoho ze zakladatelů dnešní Evropské unie.

V prosinci roku 1982 Evropský parlament dům Jeana Monneta koupil, aby jej zachoval pro budoucí generace. Dozvíte se zde nejen o kariéře a politické angažovanosti tohoto významného státníka, ale nahlédnete také do jeho soukromého života. Zjistíte více o Monnetově práci a jejím významu v dnešní Evropě.

Budova neslouží pouze k zachování dědictví Evropské unie. Je také místem pro inspiraci a úvahy o budoucnosti sjednocené Evropy. Budoucnost 21. století je nejistá a problematická, a proto musíme mít poselství tohoto historického místa stále na paměti. Dnes slouží Dům Jeana Monneta i novému účelu: zviditelňuje odkaz zakladatele Evropské unie, přibližuje jeho hodnoty míru a solidarity širší veřejnosti a informuje o tom, které z jeho myšlenek se již uplatňují na evropské scéně. Kromě různých nových aktivit a veřejných akcí se v budově konají také setkání Evropského parlamentu s politickými představiteli. Zde, v kolébce evropské integrace, společně utvářejí budoucnost Evropy.