Výstavy

Dům Jeana Monneta

Houjarray – místo setkávání budoucích generací

Po smrti Jeana Monneta podnikl předseda Evropského parlamentu Emilio Colombo potřebné kroky k zakoupení Monnetova domu. Budova je totiž součástí společného historického a kulturního dědictví Evropanů. Monnetovi blízcí uvedli, že krátce před svou smrtí vyjádřil přání, aby se dům jednoho dne stal místem pro mladé lidi. Evropský parlament se jeho přání rozhodl splnit a zřídil v Houjarray centrum, kde se všichni Evropané mohou vzdělávat, setkávat a diskutovat. Dohoda o prodeji mezi potomky Jeana Monneta a Evropským parlamentem byla podepsána 7. prosince 1982.

Evropský parlament si uvědomuje, jak je důležité zachovat historické dědictví Evropy a uctít památku tohoto otce Evropské unie. Chce také, aby se toto symbolické místo stalo centrem evropské integrace. Po rekonstrukci domu v Houjarray bylo rozhodnuto, že se stane centrem, kde se lidé mohou setkávat, debatovat a dozvědět se více o historii evropské integrace. Odkaz tohoto velkého státníka nechtěl zachovat pouze Parlament. Jeho dílo a myšlenky se rozhodli šířit i Monnetovi přátelé, kteří v Paříži založili Sdružení přátel Jeana Monneta (francouzsky Association des Amis de Jean Monnet).

Z domu Jeana Monneta se brzy stalo muzeum, které návštěvníkům přibližuje život svého bývalého majitele a fungování Evropského společenství. Muzeum bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 1987. Slavnostního otevření se zúčastnili bývalí předsedové Evropského parlamentu Pierre Pflimlin a Simone Veilová. U příležitosti stého výročí Monnetova narození vyhlásily orgány Evropského společenství rok 1988 Evropským rokem Jeana Monneta. V témže roce nechal francouzský prezident François Mitterrand přemístit Monnetův popel do pařížského Pantheonu. V roce 1990 podepsali Sdružení přátel Jeana Monneta a Evropský parlament dohodu, na jejímž základě bylo sdružení pověřeno provozem a správou Monnetova domu pod vedením informační kanceláře Parlamentu v Paříži.

A four-people family seen from the back: a man, a woman and two girls are looking at an interactive table, part of the museum exhibition.
Scan of a document with text in French