Výstavy

Dům Jeana Monneta

Nová budoucnost evropského místa setkávání

Three people sitting in armchairs at a coffee table and smiling, in the interior of a vintage living room. The woman in the centre is signing a document. In the background, there is a European flag.

Evropský parlament dbá na to, aby toto významné místo, kde se zrodila evropská integrace, i nadále hrálo zásadní úlohu v budoucnosti Evropy. V letech 2012 až 2022 prošla budova výraznou proměnou. Byl rozšířen konferenční sál a upraven park kolem domu. Vznikl tak prostor, kde se občané mohou setkávat a objevovat Monnetův život a jeho myšlenky.

A row of blue and white information boards leads to a house (Jean Monnet House) in the background.

Dům dnes nabízí široké škále návštěvníků nejen z Evropy obohacující vzdělávací zážitky v jedinečném prostředí Houjarray. Každoročně se zde tisíce lidí účastní prohlídek s průvodcem, vzdělávacích programů, konferencí, tematických workshopů a výzkumných seminářů. Kromě toho díky dohodě o spolupráci s regionem Île-de-France vznikají partnerství se školami a mladými lidmi. Dům také vítá návštěvníky z celého světa v rámci návštěvnického programu Evropské unie.

A group of people facing the camera, standing on the grass in front of a pale house with light blue shutters.

V roce 2013 udělilo francouzské ministerstvo kultury Domu Jeana Monneta titul Maison des Illustres. Získávají ho místa, která uchovávají a předávají budoucím generacím památku na významné osobnosti. V muzeu se můžete seznámit s mimořádným přínosem Jeana Monneta k budování sjednocené Evropy i s jeho soukromým životem. Interaktivní výstava představuje postavu Monneta a umožňuje návštěvníkům podniknout cestu dějinami, během které se seznámí s nejdůležitějšími koncepty evropské identity a jednoty přímo tam, kde se zrodily. V muzeu najdete i multimediální obsah, který dokládá, jaký význam mají Monnetova díla pro moderní společnost. Dozvíte se v něm také, jak Monnet utvářel dnešní Evropu a jak instituce Evropské unie ovlivňují každodenní život občanů.

A group of people in business attire are facing the camera, standing on wide steps. In the background is a slope of a thatched roof.

Dům Jeana Monneta je součástí sítě domů a nadací spojených s významnými Evropany, která funguje pod záštitou Evropského parlamentu. Síť usiluje o dialog a spolupráci a přibližuje Parlament k občanům. Dům pomáhá kultivovat paměť společné politické historie. V lednu 2020 se v Houjarray sešli předsedové Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise, aby se zamysleli nad výzvami, před kterými Evropa stojí, nad jejím postavením ve světě a jejími cíli v oblasti klimatu a digitálních technologií. Nový dům pro hosty je pro Evropský parlament jakýmsi „Camp Davidem“, tedy místem, kde se hodnostáři mohou setkávat a diskutovat v kolébce evropské jednoty.

Four men in suits sitting at the conference table. There are microphones, name cards, glasses of water and papers in front of them. Behind them, there is a similar table with three people sitting. In the background, there is a poster with the phrase: "Jean Monnet dialogue".

Sídlo v Houjarray se stal také sídlem Akademie Jeana Monneta. Nabízí řadu odborných vzdělávacích programů pro zaměstnance Evropského parlamentu, které jim umožňují lépe sloužit občanům Evropy. Kromě zasedání předsednictva Evropského parlamentu zde také probíhají mezinárodní vědecké konference v rámci seminářů Jeana Monneta. V domě se konají i zasedání dialogu Jeana Monneta pro mír a demokracii. Na těchto setkáních diskutují účastníci o tom, jak řešit politické napětí v zemích, jako je Ukrajina, Srbsko či Severní Makedonie. Diskuse se řídí zásadami, kterých se držel i sám Jean Monnet: pragmatismus, konkrétní kroky a důraz na dialog, jehož cílem je dosáhnout dohody.

A group of people sitting outdoors with their back to the camera. In the centre, two men are facing the group. One is pointing to a flipchart between the two of them. In the background, there are trees and a house with a sloping roof (Jean Monnet House).

Všechny tyto iniciativy mají stejný cíl: zachovat Dům Jeana Monneta jako pamětní místo pro setkávání a inspiraci, které ztělesňuje evropskou myšlenku a kde se občané mohou seznámit s historií, činností a výzvami Evropské unie. Díky Parlamentu je dům v Houjarray centrem, kde se budoucí generace mohou vzdělávat, setkávat a rozjímat. Šíří základní hodnoty svého bývalého vlastníka, kterými jsou mír a solidarita mezi občany v celé Evropě.

A group of people in business attire are sitting at rectangular conference tables. The tables are covered with a blue tablecloth and placed up against each other to create a large rectangular table with a hollow centre. On the table, there are microphones, glasses of water, sheets of paper and name tags. In the centre, on the floor, there is a big vase with flower arrangement.