Výstavy

Dům Jeana Monneta

Dům v Houjarray – tepající srdce nové Evropy

Po návratu ze Spojených států, v roce 1945, koupil Jean Monnet bývalý statek v Houjarray v departementu Yvelines. Na rekonstrukci nečekal a hned se tam i s rodinou přestěhoval. V tomto skromném domě žil a pracoval více než třicet let a jeho manželka Silvia se tu věnovala malování.

Monnet v Houjarray intenzivně přemýšlel nad budoucností Evropy a jejími institucemi. Zde v roce 1950 vypracoval projekt, ze kterého o dva roky později vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli, zkráceně ESUO. Když Monnet zrovna nebyl v zahraničí, přijímal právě v Houjarray své přátele a zahraniční představitele. Všichni si vždy rádi vyslechli jeho rady a komentáře k aktuálnímu dění. Tento dům navštívili různí hodnostáři, například americký prezident Dwight Eisenhower, francouzský ministr Robert Schuman a američtí diplomaté John McCloy a George Ball. Jean Monnet zde také přivítal britského finančníka Erica Rolla, předsedu labouristů George Browna a nizozemského prince Bernharda. Mezi stálé hosty patřili také jeho blízcí spolupracovníci, například Pierre Uri, Robert Marjolin a Etienne Hirsch.

Monet začínal svůj den procházkou v nedaleké přírodě a četbou tisku. Poté jezdil do Paříže na Avenue Foch, kde se nacházela kancelář Akčního výboru Spojených států evropských, který založil. O budoucnosti Evropy ale nejraději hovořil s novináři a předními vydavateli mezinárodního tisku u krbu ve svém domku. Tam také začal psát své paměti, které vyšly v roce 1976.

Jeho práce mu přinášela uznání nejen doma, ale zejména po celém kontinentu. V roce 1975 mu například předseda Evropského parlamentu Georges Spénale udělil Velkou zlatou medaili za obrovský přínos k utváření sjednocené Evropy. Dům v Houjarray sehrál v jeho životě důležitou roli i při dalších příležitostech. Zde se v roce 1976 dozvěděl, že se mu Evropská rada rozhodla udělit titul „čestného občana Evropy“. A právě v Houjarray také dne 16. března 1979 zemřel. Byl pohřben ve skromném hrobě v sousedním Bazoches-sur-Guyonne.Poslechněte si podcast

Uprostřed zeleného parku nedaleko Paříže stojí hezký domek s doškovou střechou a modrými okenicemi. Kdo by si pomyslel, že zrovna tady se zrodila budoucnost Evropy a předurčilo se zde její místo na mezinárodní scéně? V tomhle nenápadném domku ale žil a pracoval jeden z architektů dnešní Evropské unie, Jean Monnet