Ποικιλομορφία και Ένταξη

"Η αλλαγή δεν θα έρθει εάν περιμένουμε κάποιον άλλον ή κάποια άλλη στιγμή" Εμείς είμαστε αυτοί που περιμένουμε. Εμείς είμαστε η αλλαγή που περιμένουμε". Μπάρακ Ομπάμα

Άρθρα για κοινότητες με χαμηλή αντιπροσώπευση

Learning scenarios about D&I

Σενάρια εκπαίδευσης για την μετανάστευση

Σενάρια εκπαίδευσης για την Ιθαγένεια