Kurjer Warszawski., R.97, nr 280 (10 października 1917) - wyd. wieczorne

gazety polskie