Kurjer Warszawski., R.96, nr 193 (14 lipca 1916) - wyd. poranne

gazety polskie