Kurjer Warszawski., R.96, nr 225 (15 sierpnia 1916)

gazety polskie