Kurjer Warszawski., R.112, nr 340 (9 grudnia 1932) - wyd. wieczorne

gazety polskie