Kurjer Warszawski., R.110, nr 117 (30 kwietnia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie