Kurjer Warszawski., R.110, nr 97 (8 kwietnia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie