Kurjer Warszawski., R.101, nr 246 (6 września 1921)

gazety polskie