Rzeczpospolita, R.1, nr 28 (12 lipca 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie