I., II., III., IV. Fonds voor afwerking Stelling van Amsterdam, en daartoe betrekkelijke begrootingen, dienst 1907. Begrooting van inkomsten en uitgaven van het fonds voor de spoedige afwerking van de Stelling van Amsterdam, dienst 1908

BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSONTWERP