Laibacher Tagblatt

Časnik oziroma glasilo nemške ustavne stranke je izhajal vsak dan. Širil je germanizacijske težnje in nemškutarstvo. V njem se sicer omenja slovenska literatura in ideja, da bi Slovenci zbrali svoje ljudsko blago, vendar je tega zelo malo. Časnik se nadaljuje kot Laibacher Wochenblatt