Manöverlucka

Serienummer, tillverkningsnummer: 616