Skriftlig dokumentation undertecknad av Drottning Kristina

Skriftlig dokumentation undertecknad av Drottning Kristina

Skriftlig dokumentation undertecknad av Drottning Kristina, 22 oktober 1651
Skriftlig dokumentation undertecknad av Drottning Kristina, 22 oktober 1651
Skriftlig dokumentation undertecknad av Drottning Kristina, 22 oktober 1651
Skriftlig dokumentation