Stämpel på framsidan: "Claeson, Upsala." Stämpel på baksidan: "Claeson, Upsala, Östra Ågatan 17, Filial: Dannemora."

Stämpel på framsidan: "Claeson, Upsala."
Stämpel på baksidan: "Claeson, Upsala, Östra Ågatan 17, Filial: Dannemora."