Stämpel på framsidan: "Atelier Svea, Karlshamn." Inpräglar på fotot: "1909."

Stämpel på framsidan: "Atelier Svea, Karlshamn."
Inpräglar på fotot: "1909."