Man of Sorrows

Kop van Christus als Man van Smarten. Het hoofd van Christus met de doornenkroon, omhoog ziend. Waarschijnlijk een kopie naar het origineel in Detroit.