Ornamentale voorstelling van man en vrouw aan weerszijden van een haardvuur