You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Iomradh air beatha agus ministreileachd an urramaich R. M. McCheyne, ministear an t-soisgeil ann an Dundee

Maille ri litrichean, searmoinean, agus laoidhean leis ead le Ailean Sinclair. By Andrew Bonar. Edinburgh : Religious Tract and Book Society of Scotland, 1879.