Kurjer Warszawski. R.57, Nr 85 (19 kwietnia 1877) + dod.

Kurier Warszawski

Zawiera: Dodatek do Kurjera Warszawskiego № 85