Kurjer Warszawski. 1849, № 321 (4 grudnia)

Kurier Warszawski