Głos Ziemi Sandomierskiej : dwutygodnik poświęcony sprawom gospodarczym, politycznym, społecznym i narodowym. R.2, 1902, nr 19