Gazeta Robotnicza, 1919, R. 24, nr 61

Od numeru 1 zmiana podtytułu na: Organ Polskiej Partji Socjalistycznej; od numeru 98: Pismo poświęcone sprawom polskiego ludu pracującego; od numeru 139: Pismo codzienne dla polskiego ludu pracującego. Częste zmiany podtytułu.