Ameriška domovina

Časnik ameriških Slovencev iz Clevelanda je do leta 1919 izhajal pod imenom Amerika in Clevelandska Amerika. Med 1. svetovno vojno se je list približal stališčem Jugoslovanskega odbora, med obema svetovnima vojnama je zagovarjal režim kralja Aleksandra Karađorđeviča, med 2. svetovno vojno pa podpiral akcijo Zveze slovenskih župnij. List je bil sprva tednik, kasneje je izhajal dvakrat na teden, od …

Edinost
Edinost
Edinost
Edinost