Edinost: glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice

Glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice je izhajalo naprej vsake štirinajst dni, potem kot tednik in nazadnje kot dnevnik oziroma izide tudi dvakrat na dan. Njegov prvi izdajatelj in odgovorni urednik je bil Ivan Dolinar. Časnik je prikazoval situacijo Slovencev živečih v Trstu in na širšem področju Primorske ter Istre. Zavzemal se je za rabo slovenskega jezika v javnem življenju, …