Ciborie

Ciborie op vierlobbige voet met vier medaillons met telkens de voorstelling van een heilige, centraal de heilige ...