Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 678

Tellingskrets 2
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 678