Östra Finland, nr: 62

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg