You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Blästplats

Blästplats, ca 15x15 m, bestående av 1 blästerugn(?), 1 slaggvarp och 1 kolningsplats(?).
Blästerugnen(?) beskrevs vid inventeringen 1970 som gropformig, 1,2 m diam och 0,4 m dj, öppen mot Ö, där den direkt övergick i en större oregelbunden grop, 3 m diam och 0,4 m dj, med i botten slagg, övertorvad och övermossad. Vid revideringen 2012 noterades en oregelbunden grop, 4,5x2 m (ÖNÖ-VSV), med oregelbunden botten vari finns slagg. Någon avskild ugnsrest kunde inte konstateras. ÖNÖ delen av gropen är täckt av delvis förmultnade kvistar.
Slaggvarpet, intill och Ö-S-VSV om gropen, är närmast halvmånformigt, 13x4-5 m (Ö-V) och 0,2-0,3 m h, övermossat. Något oklar begränsning. I slaggvarpets S del är ett par gropar, troligen skador.
Kolningsplatsen(?), N-NÖ-ÖNÖ om gropen, utgörs av en yta, ca 3 m diam och intill 0,2 m h, där det vid sondning ställvis framkom, 1 dm under markytan, ett ca 1 dm tjockt kollager. I ytans N utkant är två gropar, 1,2 m diam och 2x1 m samt 0,1-0,4 m dj.
För beskrivning från 1970, se skannat dokument.


Intill och N-NÖ om mosse/myr.


Plan, tuvig och tämligen stenfri moränmark. Skogsmark (hygge, invid myren blandskog).