You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Skärvstenshög, 7 m diam och 0.6 m h. I ytan enstaka skärvigastenar, intill 0.1m st. i S delen ett block, 1.8x1.2 m (N-S) och0.4 m h. I mitten en grop, 1 m diam och 0.5 m dj. I gropen synsskärviga stenar intill 0.2 m st.Beväxt med tre tallar och flera enbuskar.11 m SSÖ om nr 1 är:2) Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och 0.2 m h.Övertorvad.Beväxt med en björk och några barrbuskar.25 m…