You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Stensättning, rund,7 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med i ytantalrika stenar 0.2-0.3 m st, två gropar finns i stensättningensV och S del, ca 1 m i diam och 0.2 m dj. Bevuxen med enbuskar.2 m SÖ om nr 1 ligger nr2) Stensättning, rund, 3 m diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan talrika stenar 0.2-0.4 m st. En björk.1 m NÖ om nr 2 ligger nr3) Stensättning, rund, 4 m diam och 0.3 m h. Övertorvad me i ytantalrika stenar, 0.2-0.4 m st. Ytan gropig och begränsningenoklar i N.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.


1) 3 m SÖ om åkerkant, 20 m SV om mindre brukningsväg.


Åkerholme, stenbunden, glest bevuxen med lövträd.