Vägmärke

Milstolpe av kalksten på stenpostament. Kalkstensplattan är 1,3m h, 0,40-0,43 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,10 m tj. På SSV sidan är under en krona och två spegelvända C (Karl XII:s namnchiffer) texten:"1/4 MIIL" Ang utförandet se skiss vid Larv sn nr 2!Postamentet är 1,6x1,6 m (NNÖ-SSV) och 0,7-1 m h. Kallmurat av 0,3-0,8 m stora stenar. Delvis raserat i övre kanten i N och Ö. Enjordhög upplagd p…