Stensättning

1) Stensättning, rund, 5 m i diam och 0,2 m h. Humusblandadfyllning av övermossade, mest kantiga 0.1-0.4 m st stenar. Beväxtmed ett par enbuskar. 33 m 60cg om nr f1 är nr 2) Stensättning,rund, 4 m i diam och 0,2 m h. Humusblandad fyllning avövermossade, mest kantiga 0,1-0,3 m st stenar. Beväxt med ett parenbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felakt…