Stensättning

Valle härads fornminnen, Bolums sn nr 11. K-E Sahlström 1939