Boplats

Stenåldersboplats, ca 140x100 m (VNV-ÖSÖ). Inom området iakttogssparsamt med slagen flinta. Ett par skivskrapor samt ett 20-talavslag, flertalet retuscherade.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.