Vägmärke

1) Väghållningssten, granit, 0.9 m h, 0.25 m br (NV) och 0.15 mtj med välvd överdel. På NÖ sidan under en rad med vittrad textär inskriften:N- 3 1/20 \ Ö Kr1.5 m och SÖ om nr 1 är:2) Väghållningssten, granit, 1 m h, o.25 m br (NV) och 0.15 m tjmed välvd överdel.På NÖ sidan under en rad med vittrad text är inskriften:No. 1 3/9 \ Ö KrStenen är placerad direkt i marken.Se skiss i inventeringshandling…