You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kolningsanläggning

1) Eldstadanläggning?, 1,4x1 m (N-S), bestående av en sidohäll iV, två sidohällar i Ö, en gavelhäll i N och en gavelhäll i S. Anläggningen är täckt av två hällar, 0,75-0,8x0,35-0,55 m st. Utgör rest av en kolarkoja. Har lokalt betraktats som hällkista.9 m SSV om nr 1 är2) Kolbotten, rund, 9 m i diam, med grävd ränna runt ytterkanten,1,5 m br och 0,6 m dj.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade…