You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

Röse, runt, 20 m diam och 2,5 m h. Ställvis övermossat med i yta n talrika stenar, 0,2-0,4 m st. I mitten en grop, ca 5 m diam och 1 m dj. I SÖ delen av vallen en urgröpning, 3 m l och 0,7 m dj. Beväxt med trå tallar, fyra granar, två björkar och tre lönnar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.