Sammanförda lämningar

1) Stensättning? närmast rund, 9 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar. Ytan är ojämn och begränsningen oklar genom påförd odlingssten. Lövträd och lövbuskar. Fornl.läge. 10 m V om nr 1 är: 2) Röse, 13 m diam och 1,2 m h. Stenarna är i regel 0,1-0,4 m stora. Till större delen övertorvad och tätt beväxt m ed delvis oigenomträngliga lövträd och lövbuskar. Ca 18 m N om nr 31 …