Hägnad

Borttagen stensträng. Vid besiktning kunde intet speciellt iaktt agas. Platsen är nu uppodlad.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.