You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

1) Husgrund, sentida(?), bestående av en närmast rektangulär kul le, 7x5 m (SSV-NNÖ) och 0,7 m h. Övertorvad med i ytan och kanter na synliga talrika kalkstensflisor och enstaka gråstenar, 0,1-0,5 m st, I NV delen är en del påförda odlingssten. Där är ochså en löst liggande, huggen kalksten 0,7 m l, 0,25 m br och 0,1 m tj (t rappsten?). Beväxt kring kanten med 6 askar (varav en är torr). 3 4 m V 1…